200A

201

201B
202
Op 26-8-1864 (ja achttienhonderdvierenzestig al) gaat er een Proces Verbaal van de gemeente Reusel naar de Commissaris van de Koning in Noord Brabant. Er wordt melding gemaakt van het plaatsen van een nieuwe kop op GP 201 en . . . . .een nieuwe "2" voor GP .02. Zoals je kunt zien is de 2 enigzins groot uitgevallen (tekst: Aafko Tuin).
202A
202B

202C
De stenen 202D en E zijn waarschijnlijk verborgen onder slootruimsel en -slib. We hebben ze niet kunnen traceren.
202F

202G

203
Van deze paal is helaas de vlam ontvreemd en de kop opengebroken.

203A

203B
203C

204

Waar 204A heeft gestaan. Ook van 204 B en C zijn zulke gaten gemerkt met paaltjes. Die gaten intrigeerden mij, dus ik ben wat in het rond gaan bellen, bij de gemeente Reusel de Mierden, via daar naar de aannemer van het fietspad dat daar een paar jaar geleden is aangelegd en ook nog naar de gemeente Arendonk.
Uiteindelijk wist mij een oud-medewerker van de gemeente mij te vertellen dat de stenen al ver vóór de aanleg van het fietspad zijn verwijderd, maar hij wist niet te vertellen wie het gedaan heeft, waarom en vooral waar de stenen nu zijn.
Ondertussen bij de gemeente Reusel de Mierden....

Waar 204B heeft gestaan.

En het gat van 204C.
204C
....de steen bleek op de gemeentewerf te liggen en is in Juni 2006 terug gezet, niet in het afgepaalde gat, maar enkele tientallen meters zuidelijker.
Ik heb de gemeente geschreven, wellicht dat hij nog een keer verzet wordt, of het oude gat was fout, dat kan natuurlijk ook nog.
204D
Afgebroken bij de voet.

Dit is de eerste van drie aparte tussenstenen, die op dit traject staan. Deze staat 10 m verder dan 204D.
Het is een betonnen steen met een zinken punt bovenin.
204E
Opieuw opgericht, Juni 2006.

204E in oude liggende positie
204F lag ook op z'n kant tot Juni 2006.

204F

204G
Dit is een paaltje van dezelfde makelij als de volgende twee kadasterpaaltjes, maar staat niet op enige tekening.

204H

Staat 233m na 204H en is het tweede paaltje aangeduid als NL-paaltje op de kadaster tekening.

204 I

Op de hoek van de akker 350m vóór Gp205, vind je nog dit steentje. Dit is de laatste van 3 die op dit traject zijn neergezet.

205

205A
205B

205C

205D

206
206A

206B

206C

207
208

208A

208B

208C
208D

208E

208F

208G


208H